Igqiza laseJamani lityelela iNelson Mandela Museum

Iziko iNelson Mandela Museum eseQunu eMthatha UMFANEKISO: OSELUGCINWENI

IGQIZA laseJamani phantsi kwesiza samafa nembali iAnne-Frank-Haus Museum liza kutyelela eNelson Mandela Museum eMthatha kwiveki ezayo ngeenjongo zokuqhuba namatyathanga ozakuzelwano phakathi kwala maziko mabini.


Igosa lezoNxibelelwano eNelson Mandela Museum, uFumanekile Wisani, uthi eli gqiza liza kufika ngoLwesibini, lichithe iintsuku ezintlanu phambi kokuba liye eKapa.

Okusekezelwe kwintsebenziswano yala maziko mabini, kukuphuhliswa kolutsha lwaseMzantsi Afrika, eYurophu kwanakwingingqi yeAfrika esemazantsi (SADEC).

Ukusukela oko iqalile le ntsebenziswano, bangaphaya kwamashumi amahlanu abafundi beli abathathwe basiwa eAnne-Frank-Haus Museum eJamani beyokufunda ngeengxaki ezijongene nolutsha.

UWisani ukwathe eli gqiza liza kuya kwimizila kaNelson Mandela ukusuka kuMvezo ukuya eQunu naseMqhekwezeni befunda banzi ngembali kaMadiba.