Iimvumi ezaziwayo zidibana neemvumi ezisakhasayo eMthatha

UPinky Xintolo ongumsunguli wenkampani iThuba enceda imvumi ezisakhulayo.

Inzwakazi enguSomashishini ophume izandla ekwiphulo lokunikeza amathuba okuphuhlisa italente yolutsha olusakhasayo,  izakubamba umnyhadala wokunceda nokonwabisa kule mpelaveki. Lo msitho uzakubanjelwa eMthatha Country Club ngoMgqibelo wale veki.

UPinky Xintolo oyingqonyela yenkampani ebizwa iThuba,  uxelele I’solezwe ukuba ujolise ekuncedeni iimvumi ezisakhayo, amaqela omxhentso, abadlali beqonga kunye noonobuhle.

“Ukusungulwa kweli shishini elibizwa iThuba kuza emveni kokuba umdlali wakumabona-kude owaziwayo uZola Nombona ethe wazenzela igama wakhula ngoncedo  lwethu.” utshilo uXintolo.
“Sifuna ukuphuhlisa nolunye ulutsha olunamaphupha okufana noZola Nombona,” woleke ngelo.

Kule mpelaveki eMthatha, bazakube besingathe ingxikela yomsitho nalapho oomakhwekhwetha beemvumi bazakube begudlana imihlana neemvumi ezisakhasayo.
Iimvumi ezifana nooLebo Sekgobela, Betusile Mcinga, Zaza, Sandile Khumalo, Yongama Mrwetyana nabanye.

“Injongo yokudibanisa ezi mvumi kulo msitho kukuba kudekeke inkundla yonxibelelwano nenkuthazo phakathi koosaziwayo nabo basakhasayo,” utshilo uXintolo.

Imvumi esakhasayo yaseMthatha, uSandile Khumalo, ivakalise uchulumanco ngeli nyathelo lithatyathwe nguPinky.

Imvumi ezisakhasayo zilinde ngomonde eli thuba ekudala lilindiwe. UKhumalo uthe “Kunzima ukuba yimvumi, ingakumbi kwicala lemali. Lo msitho sinethemba lokuba uzakwenza umahluko notshintso kuthi zimvumi  ezisakhasayo.”