Iincwadi eziya kuMhleli

Molo I’solezwe! Ndicela ukwazi ukuba uRhulumente samenza ntoni apha kwilali yaseNgwemnyama?

Mnganam uzobona, asinakwanto Amanzi, Umbane, ziithoyilethi – esinazo andazi ke ukuba siza kuzenzani ngoba sinayo imiqokolo. Sivotela ntoni?

Ndilapha kuTabankulu eNgwemnyama ilali, ungazama nawe uke ufike ubone usizi lweyethu inkululeko.

– Umhlali, eNgwemnyama