[IMIFANEKISO] Ikhephu eMpuma Koloni

Likhithikile ikhephu kwidolophu eziquka iBarkely East, eLady Grey naseRhodes. Oku kulandela isilumnkiso ebesenziwe ngabeenkonzo zeMozulu zaseMzantsi Afrika (South African Weather Services). Iindlela zivaliwe ngelizama ukukhusela abahambi ezindleleni.

Nantsi imifanekiso yekhephu ethunyelwe kweli phephandaba: