IMontywood iza kuwonga abeefilim eMonti!

IMontywood iniphathela iimbasa zayo zokuqala ngqa ngomhla we2 kwinyanga ezayo uMatshi, eGuild Theatre, eMonti.

IMontywood liqonga lokusasaza kwanokuvelisa imiboniso bhanyabhanya ethi iveliswe ngexabiso eliphantsi, kwaye yasungulwa ngonyaka ka2019, ilinyathelo leKumkani FM.

Ezi mbasa neziza kuqhuba minyaka le, ziza kuwonga italente yabenzi beefilim, abadlali, kuquka nabavelisi bazo ngegalelo abathe banalo kwimveliso yeefilim kwiminyaka egqithileyo.

“Sinovuyo lokuba siza kubamba amawonga okuqala ngqa eMontywood Film, nazakuthi awonge italente nobuchule kwimveliso yeefilim,” utshilo u-Unathi Dyubula weMontywood Film Awards.

Ukwathe bakujonge ngamehlo abomvu ukubhiyozela oompondozihlanjiwe kwezemiboniso bhanyabhanya, kwanokunika iqonga italente esakhulayo.

Amawonga aza kubhexeshwa nguQhamani Narcho Mabizela kunye noSizo ZoeD Dosi, kwaye ulonwabo luzabe lukho kangangoko. Ukanti kula mawonga akuvotwa, koko kukho igqiza eliza kuhlala phantsi lithabathe isigqibo kwabachongiweyo.

Kuluhlu ekuza kukhethwa kulo luquka iBest Actor, Best Actress, Best Original Song, Lifetime Achievement, kunye nezinye.

Ukanti olu suku luzakuba newonga elikhethekileyo, ukunika imbeko usaziwayo kwimveliso yeefilim, ngegalelo lakhe elikhulu athe walidlala.

Umsitho uqala ngentsimbi yesithandathu ngokuhlwa (6pm), eGuild Theatre, eMonti, ngoMgqibelo, umhla we2 kuMatshi.

Amatikiti ayafumaneka kwisitishi soluntu iKumkani FM, naseComputicket kwaye axabisa iR150, ukanti xa ulithenge kumasangaso aseGuild Theatre ngomhla womsitho azakube enochata, nalapho eza kuxabisa iR200.