Kudutyulwe inkwenkwana eneminyaka emine

Abantu abathathu, kuquka inkwenkwana eneminyaka emine ubudala, badutyulwe babhubha kwilokishi yaseDelft kwinto ebonakala njengemfazwe yemigewu kula ngingqi.

Ngenjikalanga yangoMvulo, ngaabantu abahlanu abadutyuliweyo, abathathu babhubha kususela oko kwangempelaveki.

Le nkwenkwana, nengekachazwa ngegama, idutyulwe esiswini kufutshane nomgaqo kawonke-wonke wala lokishi.

Ngentsasa yangoMvulo, amakhwenkwana amabini adutyulwe ngaphandle kwamakhaya abo kwisitalato iSchubert, eDelft.

Ngokutsho kukaNolene Botsheleng, uMarko Adonis, 19, norhaneleka ukuba lilungu leTerrible Josters, udutyulwe wabhubha ngethuba ebuya evenkileni.