Kuphandwa ukubulawa kwamalungu eANC

Umbutho wabahlali iSANCO KwaZulu Natal uyazikhalimela izenzo zokubulawa kabuhlungu komgqatswa wombutho olawulayo iANC waseMalahleni eNewcastle.

Lo mgqatswa weANC, ubuleweyo nguThembi Mbongwa, nobengumgqatswa wobuceba kwaWadi 6 kumaphandle ase-Osizweni eNewcastle, udutyulwe wabhubha ngamadoda amabini angaziwayo, edutyulwa phambi komyeni kwakunye nabantwana bakhe kwikhaya labo ngoMgqibelo.

Isithethi seSANCO uJabu Mahlangu uthi, umphathiswa wamapolisa kuzwe lonke ulithumele igqiza eliyokuphanda ngale nye kula mmandla, lokubulawa kwabantu abamsulwa kakubi.

Kubongozwe uluntu lwala mmandla ukuba luncedisane namapolisa ekuphandeni lo mkhwa.