Ubelipolisakazi losuku umfundi

Umfundi webanga lesithoba wesikolo samabanga aphakamileyo i-Unathi High eCambridge eMonti uNontle Ndabeni uthe, wawelwa ngumqa esandleni wazibona enxibe iimpahla zasesipoliseni izolo, ngethuba lephulo iCell C Take a Girl Child to Work Day.

Isithethi samapolisa aseCambridge uKapteni Mluleki Mbi uthi bafezekise iminqweno yale ntwazana njengoko ifuna ukuzibona ilipolisakazi xa igqibile ukufunda.

Eli liphulo lenkampani iCell C laminyaka le ngeli xesha eliye lithathe amantombaza anqwenela ukulandela amakhono.