UDidiza uyaqhuba nokugaya inkxaso

Ongumgqatswa njengosodolophu kumasipala waseTshwane uThoko Didiza usaqhubeka nokugaya inkxaso nanjengoko kule mpela veki ebekumasipala wesithili eMetsweding eTshwane.

Uqale ngokungena kwiCawe iTime Harvest Church eRefilwe ngaphandle kwaseCullinan.

Ukwatyelele nakwirenki yezithuthi iZithobeni nakwisikolo samabanga aphezulu iMahlena ekwagaya inkxaso.

Ukanti kwinyanga edlulileyo ngethuba kuvela iindaba zokuba uDidiza nguye umgqatswa eTswane kwavela uqhankqalazo olundlongondlongo apho kuye kwabhubha umntu wamnye kwaze kwatshiswa neebhasi ezingaphaya kwamashumi amabini zitshiswa luluntu olwalungamankeli uDidiza.