UMabuyane ukwiKhwarantini ngenxayomsebenzi wakhe oneKhorona

INkulubaphathiswa uOscar Mabuyane UMFANEKISO: Sithandiwe Velaphi
INKULUBAPHATHISWA yaseMpuma Koloni uOscar Mabuyane uza kwenza uvavanyo lwesibini lwentsholongwane yeKhorona emva kokuba omnye wabasebenzi bakhe efunyaniswe enale ntsholongwane.

Lo msebenzi okwiofisi kaMabuyane uhleliswe bucala kwaye iNkulubaphathiswa ithethile naye ukumomeleza.

INkulubaphathiswa ibikhe yazivavanyela le ntsholongwane ngaphambili, iziphumo zabuya zisithi akanayo. UMabuyane uza kukhe agqibe iintsuku ehleli kwakhe logama elinde iziphumo zovavanyo lwesibini.

“INkulubaphathiswa uMabuyane uza kuqhuba nomsebenzi wokukhokela iphondo kwinkqubo yalo yokunqanda le ntsholongwane (ekwakhe). Uza kuthetha nesigqeba sakhe solawulo ekwikhaya lakhe,” utshilo uMvusiwekhaya Sicwetsha, osisithethi sikaMabuyane.

USicwetsha uthi iinkqubo zikaMabuyane zasesidlangalaleni zisamisiwe.