Umculo nefashoni kwiqonga leBuyel’ Ekhaya!

Heavy-K

IMVUMIKAZI yeGqom, uBusiswa, ithi iza neengoma ezaziwayo, ezo zingadumanga kuyaphi kuquka naleyo ayenze noBeyonce’ kwiBuyel’ Ekhaya Pan African Music Festival.

Lo mnyhadala ungena kunyaka weshumi elinanye uqhuba kulo nyaka.

UBusiswa, othi uza kucula ityeli lesithathu kulo mnyhadala, uthi okumenza onwabe xa esiza eMpuma Koloni kukuza kuculela abantu abaluqondayo ulwimi acula ngalo, nabazaziyo iingoma zakhe.

“Ndixakekile kungoku nje ndizilolongela lo mnyhadala,” kutsho uBusiswa.

UBusiswa uthi uza kungena estudiyo neemvumi eziliqela kunyaka ka2020, kuquka ezamanye amazwe neeDJ ezivelisa umculo waMapiyano.

Ukanti, ugxa kaBusiswa, uSho Madjozi, ozenzele igama ngeengoma ezifana noJohn Cena, uthi kuyamvuyisa ukucula kwiBuyel’Ekhaya, ekwathembisa abathandi bengoma ubusuku bolonwabo.

Kuluhlu lweemvumi kukwakho uZonke, Sho Madjozi, Vusi Mahlasela, Jaziel Brothers, Busiswa, Kwesta, Nathi, Heavy K, Yanga, Kabza de Small nabanye. Umnyhadala walo nyaka uza kuhlakulelwa yinkqubo yeFashoni eqhuba ngomso eHemingways.

Iimvumi eziza kutshila eqongeni ziza kuphakela umthandi womculo iingoma ezohlukeneyo, ukusuka kwiAfrosoul ukuya kuMapiyano, iHip Hop ukuya kwiHouse neGqom.

“IBuyel’ Ekhaya yaqalwa ngo2009 eMonti ngenjongo yokuguqula iMpuma Koloni ibe likhaya lezoyolo ngexesha leziyunguma ngomculo nenkqubo yefashoni,” kutsho uNomahlubi Mazwai weMazwai Communications, ongumqulunqi nomseki weBuyel’ Ekhaya.

Inkqubo yeFashoni kulindeleke iqale ngentsimbi yesithandathu ngorhatya eHemingways ngomso, uLwesihlanu, umhla we13.

NgeCawa, umhla we15, uMnyhadala woMculo uza kuqhuba eBuffalo Park Cricket Stadium ukuqala ngo12 emin’ emaqanda.

Amatikiti aseComputicket naseShoprite Checkers ngeR250.