Uphazamiseko lwamanzi eBhayi

UMasipala waseNelson Mandela Bay, ubika ukuba luza kuphazamiseka unkinkisho lwamanzi kwezi ndawo zilandelayo namhlanje nangomso (22 ne 23 Julayi) ukusukela ngentsimbi yesibhozo kusasa. ezi ndawo ziquka iRowallan Park East of Lategan Avenue; Westering; Morningside; Malabar; Parkside Parkridge; Gelvan Park; Springdale; Barcelona; Helenvale; Parsonsvlei; Hunters Close; Kabega Park; Linton Grange; Franciss Evatt Park; Cotswold West of Disa Avenue; Cotswold Extension; Fernglen; Sundridge Park; Framesby. Uphazamiseko lungunobangela wolwangezo lombhobho omkhulu wamanzi olwadilikayo ngenxa yolwakhiwo lwendlela enqamlayo kuN2 eBay West Mall.