UPhila ngomnye weembuso ezintsha kwiThe Queen!

Umlingisi omtsha kwiThe Queen uPhila Madlingozi

UPHILA Madlingozi ngomnye weembuso ezintsha ezidlala kumdlalo weMzansi Magic, iThe Queen.

Kulo mdlalo, uMadlingozi udlala indima kaBuntu ongumninawa kaSchumacher (odlalwa nguVuyolwethu Ngcukana).

Le nzalelwane yaseBhayi ithi ukudlala kumdlalo ofana neThe Queen kuyenza izive yonwabile nanjengoko iphinde yayinxalenye nemidlalo emikhulu kamabonakude.

UBuntu uzifikela eRhawutini esuka emakhaya ngelizokukhangela umntakwabo owalifulathela kudala ikhaya.

UMadlingozi waqala ukuzakhela igama kwimidlalo kamabonakude ngo2013 ngethuba edlala indima kaZolile kumdlalo weSABC1 i-Intersexions 2.

Emva koko khange aphinde ajonge emva, uye wadlala kwiMutual Friends, Loxion Fashionista, umdlalo omfutshane othandwayo kwiMzansi Magic iStepfather se Voet nalapho adlala njengoSthombe. Ukhe wadlala kwiSintu nakwiSikizi, apho indima yakhe yabuya newonga leSAFTA.

“Iyandonwabisa into yokuphinda ndibuyele kumabonakude, ingakumbi ndidlale kwimidlalo efana neThe Queen,” uMadlingozi encokolela I’solezwe lesiXhosa.

UMadlingozi ukhe wangenela nokhuphiswano lomculo i-Idols nanjengoko ekwakhona nasemculweni.

Utata wakhe, uRingo Madlingozi, ligqala lemvumi eyaziwayo kweli.

“Kudala ndingumntu othanda umculo. Ndicinga ukuba ndisuka nawo esizalweni. Ndisuka kwikhaya lomculo, utata yimvumi ehlonitshiweyo kwaye nomama wayeyimvumi,” kubalisa uMadlingozi.

UMadlingozi wazalelwa eRhawutini ze wakhuliswa ngumakhulu wakhe kwaDwesi, eBhayi, apho aqale khona ukuya esikolweni phambi kokuba ayokuhlala notata wakhe eRhawutini.

ERhawutini ufundele umabonakude (TV Production) eCity Varsity College.

Uthi ngoku umatasatasa nezifundo zebakala leeHonours.

“Sizama iindlela zokuziphucula nezokuhlala sisenza ngcono kulo msebenzi,” kutsho uPhila.

Uthi umnqweno wakhe kukwakha inkampani yakhe iFree Phila Productions ukuze ivelise amagcisa aphucukileyo elizweni.

UMadlingozi akayedwa ofikayo kwiThe Queen. Lowo obekade enguShaka Khoza kulo mdlalo, uSithembiso Khoza, nowafulathela lo mdlalo kunyaka ophelileyo, uyabuya kwakhona.

Lo mdlalo, oveliswa yiFerguson Films kaShona Ferguson nowakwakhe uConnie Ferguson, ubhengeze ukuba abanye abazibandakanya neThe Queen nguMenzi Ngubane kwakunye noJessica Nkosi abebefudula bekwiSibaya.