#MandelaDay: Nawe cula ngoMadiba!

KUNGANZINYANA ukufumana amazwi achanekileyo nangawo okubulela nokubhiyozela imisebenzi nomqela oshiywe nguTata uNelson Mandela.

Kodwa kuninzi ngaphaya onokufumana xa uphulaphule umculo obhalwe ngaye. Kulo mculo, ungafumana ukuba wayengubani, esenza ntoni nabani, ithemba nenkuthazo awayeyisasaza kulo lonke eli limiweyo. Apha ngezantsi, sikuqokelelele uluhlu lweengoma ezilishumi ezimnandi ezibhalwe zimvumi zeli nezangaphandle ngoMadiba. Kwezinye zezingoma, zibalisa ngokungcungcuthekiswa kwakhe ngurhulumente wamandulo, zimbi zibhiyozela inkululeko exhamlwe nguMzantsi Afrika ngenxa yemisebenzi yakhe.

1. Specials – Free Nelson Mandela

2. Hugh Masekela – Mandela (Bring Him Back Home)

3. Johnny Clegg – Asimbonanga

4. Vusi Mahlasela – When You Come Back

5. Zahara no-Mzwakhe Mbuli – Mandela

6. Nomfusi & The Lucky Charms – Nelson Mandela Song

7. Brenda Fassie – Black President

8. Lucky Dube – House of Exile

9. Kent’ O Shea – Sooner Than Later

10. Bono, Joe Strummer and Dave Stewart – Number 46664 Ungalibali ukwenzela lowo usebumelwaneni bakho okuhle. Mfuze uMadiba!