Ukhwembe-khwembe olujikeleze uZalo!

UGugu Zuma-Ncube oyintombi kaMongameli Jacob Zuma ubevutha ngumsindo ngethuba eziphendulela kwizityholo ezipapashwe linqaku ebelikwiphephandaba iSunday Times.

Eli phephandaba lidize ukuba ingqonyela yezemisebenzi eSABC uHlaudi Motsoeneng, wathubeleza kwisigqibo samalungu amathandathu agqiba ekubeni ingavuselelwa ikhontraka yesizini yesibini yomdlalo oyidrama kumabonakude uZalo.

I-SABC yangqina ukuba “iCOO yasikhaba isigqibo sokuba lungavuselelwa kwakhona uZalo, ngenxa yendlela eliqhuba ngayo nangokukhulisa imali-ngeniso,” oku kwathethwa nguKaizer Kganyago kweli phephandaba.

Lo mdlalo uveliswe kweli, watsala inani elivisayo lababukeli kwisizini yokuqala, wade wasusa iGenerations kwindawo yokuqala.

Eli phephandaba lityhole ukuba uMotsoeneng wankinkishela lo mdlalo isixa-mali esikwi- R167 yezigidi, ngenxa yongenelelo lwezopolitiko. Kaloku iStained Glass Productions, nkampani leyo evelisa uZalo, ikwaphethwe nguZuma-Ncube.

Izolo, uKobedi “Pepsi” Pokane, okwangumnini weStained Glass Productions, ukuphike wama ngomlenz’ omnye ukuba ukuvuselelwa kwekhontraka kwakunento yokwenza negama lakwaZuma.

UPokane uthi, nangona esazi ukuba le khontraka yadala ukujongana ngezikhondo zamehlo eSABC, konke kwenziwa ngendlela efanelekileyo.

Uphinde walungisa neengxelo zokuba le khontraka intsha yaxabisa iR167 yezigidi, esithi inani lexabiso lalo lisondele kwiR158 yezigidi zeerandi.

Ephendula uZuma-Ncube ubhale kwikhasi lakhe esithi: “Akukho nto ndinokuyenza ngento abayiyo abazali bam. Kodwa mna ndiye ndazithoba, ndaqinisekisa ukuba ndisebenza nzima kakhulu kunabo bandingqongileyo.”