UNimrod Nkosi uzibandakanya neSibaya!

UNIMROD Nkosi uzakudlala indawo kaAlfred Phakathi kumdlalo kamabonakude iSibaya. Indima kaNkosi kulo mdlalo, izakuqala ukubonakala kwinyanga ezayo.

Kwingxelo ekhutshwe lijelo uMzansi Magic, uNkosi uzakungena kwindinyana kaAlfred Phakathi ongumnini-teksi.

“Uzakudlala indima yomnini-teksi nosihlalo wemanyano yeeteksi ezincinane, nophuma kwidolophana yaseBhubesini.

Ufumanisa ukuba imanyano yakhe neendlela zakhe zihlaselwa lungenelelo lwesithathu, waze uSamson Ndlovu wamnika ukhuseleko. Kodwa msinyane, uzazibhaqa ekwingxokolo yemfazwe phakathi kukaJudas Ngwenya, Samson Ndlovu noMpiyakhe Zungu.

UNkosi, nongumbhexeshi wenkqubo ethi Utatakho, ukhe wadlala kumdlalo uThe Wild, Soul City ne-Scandal.

Abanye bayakumkhumbula njengombhexeshi wenkqubo yakudala kwiSABC 1 – iJam Alley.

Umvelisi weSibaya uKutlwano Ditsele uzingqinile iindaba zokungena kukaNkosi kwiSibaya esithi, “Okona ndinokuthetha kokokuba uNimrod yinxalenye yeSibaya.

Yindinyana encinane kwaye, ngenxa yokuba indima ikwazi ukukhula, kunzima ukutsho ukuba indima yakhe izakwandiswa kwisinina.”

UDitsele uthe uNkosi wenze kakuhle kwinkqubo yokhetho, waze washiya uncumo kubalawuli bomdlalo.