Zixube noDana eMonti namhlanje!

Inzalelwane yephondo leMpuma Koloni, umlonjikazi ozenzele igama uSimphiwe Dana uzakube entyiloza eMonti namhlanje.

Oku kukubonisa abathandi bakhe umfanekiso weVideo wecwecwe lakhe elitsha “uFirebrand”.

Lo mcimbi uzakube ukwindawo entsha – tsha yokuzonwabisa, i-Obrigado eBeacons Bay.

Ethetha neli phephandaba, umenzi wemiboniso kunye nomququzeleli walo mcimbi, uLumko Dukashe uthi obu bubusuku bokonwaba noDana.

“Eli lithuba lokonwaba, ukusondelelana kunye nokwazana no-Simphiwe. Ngaxesha-nye, kuzakube kudlalwa ivideo yakhe yomculo ngexa etsholoza kwiqonga lase-Obrigado.”

Icwecwe likaDana “Firebrand” liqaphela iminyaka elishumi kususela oko wasungula icwecwe lakhe lokuqala * -”Zandisile”.

UZandisile ulandelwa licwecwe elithi “The One Love Movement on Bantu Biko Street”, cwecwe elo lavuselela izimvo ze-Black Consciousness nezo zobunina.

“Yimibhiyozo yeshumi uDana etshila kwiqonga lomculo kwaye izakuba bubusuku bolonwabo,” utshilo uDukashe.

Le video kaFirebrand yenzelwe KwaZulu Natal, isenziwa yinkampani ephumelele iwonga iL.Dukashe Productions (LDP).

UDukashe uthi, uDana uzakube etsholoza iingoma zakhe ezintsha nezo zindala ezifana no-Ndiredi, Bantu Biko Street, Mayine nezinye.

Amatikiti axabisa iR350 aze awe-VIP axabise iR500, afumaneka kwindawo yolonwabo i-OH! MI Bistro eBerea eMonti.

Umcimbi uyaqala ngentsimbi yeshumi ngokuhlwa. Masidibane e-Obrigado!