Akakafumaneki umsebenzi womgodi i-Impala

Abalawuli bomgodi i-Impala Platinum bathi uyaqhuba umsebenzi wokuhlangula omnye wabo ovaleleke kumgodi wabo eRustenburg eMntla Ntshona.

Lo msebenzi nguMoses Mamogwa, kwaye sele iyinto engangeveki evaleleke emgodini.

Ukanti obevaleleke noMamogwa uSamuel Lepitikoe uye wabhaqwa.

Esi sibini besivaleleke emveni kokuwa kwelitye elikhulu lomgodi.

Isithethi salo mgodi uGqirha John Andrews uthe, sele zintathu iitonela esele zigrunjiwe ngoku bakweyokugqibela leyo ivaleleke uMamongwa.