Amantombazana amathathu atshone elwandle

Iphulo lokukhangela amantombazana atshone elwandle IMIFANEKISO: Capt Jackson Manatha/ SAPS
Uluntu lwaseChebe kuCentane luphinde lwanyukelwa zizibilini emva kokutshona elwandle kwamantombazana amathathu ngethuba eyokuqubha ngenjikalanga yangoMgqibelo.


Kula mantombazana, amabini ngawomzi omnye, uTimna Tshomela (14) noSisenakho Tshomela (13). Enye intombazana uLiyabona Gagu (14), ngumhlobo wabo. 

Isithethi samapolisa uKapteni Jackson Manatha uthi esi sithathu besiqubha kolu nxweme emva kwemini ngoMgqibelo.

“Iindadi zamapolisa zibakhangele ngoMgqibelo kodwa zabuya nelize. Ziphindile nephulo lokukhangela ngeCawe,” utshilo uManatha.

Ngethuba sibhala eli nqaku emva kwemini ngeCawe, ebesakhangelwa la mantombazana.

Kusehla esi sehlo sokutshona kwala mantombazana nje eChebe, le lali ibisenyembezana emva kokubhubha kwabantu baseChebe abangaphaya kwamashumi amabini kwingozi yebhasi yenyanga ephelileyo.